Menu

Aktuality

Fotografie z pouti scholy do Mcel ve fotogalerii

Naše farnost byla oceněna bronzovým certifikátem za podporu salesiánské misie v Bulharsku

Výuka náboženství
ve školním roce 2019/20

– začínáme ve středu 2. 10.

Pravidelné bohoslužby

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Úterý 08.00 (bohoslužba slova)
Středa 18.00
Čtvrtek 08.00 (bohoslužba slova)
Pátek 17.00 (bohoslužba slova)
Sobota 17.00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle 09.30

Přes zimu se bohoslužby ve všední den a v sobotu konají v kapli na faře.

Každý první pátek v měsíci se slouží mše svatá od 17.00 hodin.

v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích

v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem