Menu

Aktuality

Nové fotografie z křížové cesty rodin

Velikonoční pořad bohoslužeb 2019

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

14. 4. Neděle 09.30 Květná neděle
18. 4. Čtvrtek 18.00 památka Poslední večeře Páně
19. 4. Pátek 15.00 křížová cesta
obřady na památku Umučení Páně
20. 4. Sobota 20.00 slavnost Vzkříšení Páně, velikonoční vigilie
21. 4. Neděle 09.30 slavnost Zmrtvýchvstání Páně
22. 4. Pondělí 09.30 Velikonoční pondělí

Pravidelné bohoslužby

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Úterý 08.00 (bohoslužba slova)
18.00
Středa 08.00 (bohoslužba slova)
18.00
Čtvrtek 08.00 (bohoslužba slova)
Pátek 17.00 (bohoslužba slova)
Sobota 17.00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle 09.30

Přes zimu se bohoslužby ve všední den a v sobotu konají v kapli na faře.

Každý první pátek v měsíci se slouží mše svatá od 17.00 hodin.

v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích

v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem