Menu

Aktuality

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Bože, ty vládneš nade vším. (1 Kron 29,12)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Vánoční pořad bohoslužeb 2017

Neděle 24. prosince
(vigilie Narození Páně)
Lysá n. L.
Kostomlaty
Milovice
Lysá n. L.
13.30
15.30
22.00
24.00
setkání u Betléma
vigilie pro rodiče s dětmi
Pondělí 25. prosince
(slavnost Narození Páně)
Milovice
Lysá n. L.
Kostomlaty
08.00
09.30
11.00
Úterý 26. prosince
(svátek sv. Štěpána)
Milovice
Lysá n. L.
08.00
09.30
Neděle 31. prosince
(sv. Silvestra)
Lysá n. L. 17.00 poděkování na konci roku
Pondělí 1. ledna 2018
(Matky Boží Panny Marie)
Milovice
Lysá n. L.
08.00
09.30

Pravidelné bohoslužby

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Úterý 08.00
Středa 08.00
18.00 (bohoslužba slova)
Čtvrtek 08.00
Pátek 17.00 (bohoslužba slova)
Sobota 17.00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle 09.30

Přes zimu se bohoslužby ve všední den a v sobotu konají v kapli na faře.

Každý první pátek v měsíci se slouží mše svatá od 17.00 hodin.

v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích

v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem