Menu

Aktuality

Fotografie z farního příměstského tábora ve fotogalerii

Úterý 21. srpna, 18.00
Mše svatá za oběti okupace vojsky Varšavské smlouvy
Více »

Neděle 26. srpna, 9.00
Posvícení v Kostomlatech nad Labem
Více »

Neděle 2. září, 9.30
Farní den
Více »

Velikonoční pořad bohoslužeb 2018

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

25. 3. Neděle 09.30 (Květná neděle)
29. 3. Čtvrtek 18.00 (památka Poslední večeře Páně)
30. 3. Pátek 15.00 (obřady na památku Umučení Páně)
31. 3. Sobota 20.00 (slavnost Vzkříšení Páně, velikonoční vigilie, agapé)
01. 4. Neděle 09.30 (slavnost Zmrtvýchvstání Páně)
02. 4. Pondělí 09.30 (Velikonoční pondělí)

Pravidelné bohoslužby

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Úterý 08.00
Středa 08.00
18.00 (bohoslužba slova)
Čtvrtek 08.00
Pátek 17.00 (bohoslužba slova)
Sobota 17.00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle 09.30

Přes zimu se bohoslužby ve všední den a v sobotu konají v kapli na faře.

Každý první pátek v měsíci se slouží mše svatá od 17.00 hodin.

v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích

v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem