Menu

Aktuality

Naléhavý úmysl sítě modlitby s papežem Františkem

Poselství papeže Františka pro postní dobu

Středa 21. února, 10.00
Setkání seniorů, na faře

Čtvrtek 22. února
Tichá adorace v kapli,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Sobota 2. března, 17.45
Přednáška otce Pavla o liturgii
po mši svaté

Pravidelné bohoslužby

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Úterý 17.00 (bohoslužba slova)
Středa 17.00 (mše svatá)
Čtvrtek 17.00 (bohoslužba slova)
Pátek 17.00 (bohoslužba slova)
Sobota 17.00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle 09.30 (mše svatá)

Každý první pátek v měsíci se slouží mše svatá od 17.00 hodin.

Přes zimu se bohoslužby ve všední dny konají v kapli na faře.

v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích