Menu

Aktuality

Záznam z adventní duchovní obnovy v audio archivu

Čtvrtek 20. prosince, 6.40
Rorátní mše svatá
Následuje společná snídaně

Sobota 22. prosince, 16.00
Příležitost ke svátosti smíření.
Mimořádně nebude sloužena mše svatá od 17 hodin.

Středa 26. prosince, 16.00
Koncert pro záchranu varhan
Více »

Pravidelné bohoslužby

v kostele narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem

Úterý 08.00 (bohoslužba slova)
18.00
Středa 08.00 (bohoslužba slova)
18.00
Čtvrtek 08.00 (bohoslužba slova)
Pátek 17.00 (bohoslužba slova)
Sobota 17.00 (mše svatá s nedělní platností)
Neděle 09.30

Přes zimu se bohoslužby ve všední den a v sobotu konají v kapli na faře.

Každý první pátek v měsíci se slouží mše svatá od 17.00 hodin.

v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Milovicích

v kostele sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem