Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Usiluj o spravedlnost. (1Tim 6,11)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Aktuality

leto

Výuka náboženství
ve školním roce 2019/20

Informace

E-mailové fórum farnosti

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že byla vyhlášena veřejná zakázka na „Restaurování varhanního stroje v kostele sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem“.

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem byl zřízen transparentní účet u České spořitelny: 5117680399/0800. Příspěvky lze zasílat bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na pokladně České spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována krajským úřadem.