Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Tvá modlitba je vyslyšena. (Lk 1,13)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Aktuality

advent

Záznam z adventní duchovní obnovy v audio archivu

Čtvrtek 20. prosince, 6.40
Rorátní mše svatá
Následuje společná snídaně

Sobota 22. prosince, 16.00
Příležitost ke svátosti smíření.
Mimořádně nebude sloužena mše svatá od 17 hodin.

Středa 26. prosince, 16.00
Koncert pro záchranu varhan
Více »

Informace

E-mailové fórum farnosti

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem byl zřízen transparentní účet u České spořitelny: 5117680399/0800. Příspěvky lze zasílat bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na pokladně České spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována krajským úřadem.