Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Já jsem dobrý pastýř. (Jan 10,11)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

duben

Aktuality

Biskupská synoda o mládeži

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem byl zřízen transparentní účet u České spořitelny: 5117680399/0800. Příspěvky lze zasílat bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na pokladně České spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována krajským úřadem.

Čtvrtek 26. dubna, 20.00
Večer chval v kostele

Informace

E-mailové fórum farnosti