Menu

Aktuality

Čtvrtek 20. září, 20.00
Na večer chval v kostele
srdečně zve schola naší mládeže

Neděle 23. září, 9.30
Dětská mše svatá

Neděle 23. září, 10.30
Farní káva po mši svaté
Kdo můžete, přineste s sebou něco malého ke společnému pohoštění

Sobota 13. října, 15.00
Dětské odpoledne na faře
spojené s vyráběním na misijní Jarmark

Modlitby matek

Motto

Společenství Modlitby matek bylo založeno v Anglii, aby pomohlo a poskytlo podporu matkám, které se chtějí společně modlit za své děti. I v naší farnosti se scházíme po domácnostech a zveme další maminky, aby k nám se připojily. Při našich setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbě a během setkání ukládáme jména našich dětí do košíku pod křížem, abychom je nabídly do Ježíšovy péče.

Příslib pro maminky

Přestaňte hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. (Jer 31, 16–17)

E-mailové fórum

Přihlašte se do e-mailovéha fóra maminek, kde dohadujme datum a místo setkání.

Kontakty

Společenství Lysá nad Labem – fara
Pro maminky, kterým vyhovuje večerní hodina
Bohunka Urbanová, tel. 605 260 214

Společenství Lysá nad Labem – centrum
Marie Mikušková, tel. 731 115 583

Společenství Lysá nad Labem – Litol
Tereza Schrötterová, tel. 777 142 373