Menu

Aktuality

Po dobu platnosti letního času začínají pravidelné večerní bohoslužby v 18 hodin

Pondělí 15. dubna, 19.00
Tichá adorace v kapli,
do 20 hodin

Středa 17. dubna, 10.00
Setkání seniorů, na faře

Čtvrtek 18. dubna
Tichá adorace v kapli,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Modlitby matek

Motto

Společenství Modlitby matek bylo založeno v Anglii, aby pomohlo a poskytlo podporu matkám, které se chtějí společně modlit za své děti. I v naší farnosti se scházíme po domácnostech a zveme další maminky, aby k nám se připojily. Při našich setkáních se sjednocujeme navzájem v modlitbě a během setkání ukládáme jména našich dětí do košíku pod křížem, abychom je nabídly do Ježíšovy péče.

Příslib pro maminky

Přestaňte hlasitě plakat a ronit slzy, vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův, však oni se vrátí z nepřátelské země. Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův. (Jer 31, 16–17)

E-mailové fórum

Přihlašte se do e-mailovéha fóra maminek, kde dohadujme datum a místo setkání.

Kontakty

Maminky se schází ve čtvrtek jednou za 14 dní v 9.30 v rodinách. Vhodné zvlášť pro maminky na mateřské.

Více informací: Tereza Schrötterová 777 142 373