Menu

Aktuality

Pastýřská výzva kardinála Dominika Duky

Pátek 25. května, 21.00
Večer chval v kostele

Pondělí 28. května, 19.00
Františkánské setkání na faře s otcem Šebestiánem Smrčinou

Neděle 3. června, 9.30
Mše svatá, při které děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání

Neděle 10. června, 9.30
Mše svatá, při které bude udílena svátost biřmování

Pondělí 18. června, 19.00
Františkánské setkání na faře s otcem Šebestiánem Smrčinou

Farní rada

Farní rada byla jmenována při nedělní mši svaté 16. února 2014.

Členové Pastorační rady

Pavel Porochnavec (45), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Arnošt Burian (71), důchodce
Robert Čovan (46), vězeňský kaplan
Karel Plechl (40), YMCA Familia
Marie Mikušková (47), učitelka ZUŠ
Pavel Schrötter (27), redaktor zpravodajství ČT
Petr Urban (44), OSVČ
Alois Zoubek (73), jáhen

za Milovice

Zuzana Carvová (39), provozní manažerka
Jana Hrdličková (41), učitelka MŠ
Drahomíra Zikánová (43), pastorační asistentka

za Kostomlaty nad Labem

Miroslava Zajanová (50), OSVČ

Členové Ekonomické rady

Pavel Porochnavec (45), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Kamil Galuščák (47), ekonom
Petr Mandys (36), programátor

za Milovice

Miroslav Radoch (45), technik

za Kostomlaty nad Labem

Václav Wagner (41), OSVČ