Menu

Aktuality

Neděle 18. listopadu, 9.30
Dětská mše svatá

Neděle 18. listopadu, 10.30
Farní káva po mši svaté
Kdo můžete, přineste s sebou něco malého ke společnému pohoštění

Farní rada

Farní rada byla jmenována při nedělní mši svaté 16. února 2014.

Členové Pastorační rady

Pavel Porochnavec (46), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Arnošt Burian (71), důchodce
Robert Čovan (46), vězeňský kaplan
Karel Plechl (40), YMCA Familia
Marie Mikušková (48), učitelka ZUŠ
Pavel Schrötter (27), redaktor zpravodajství ČT
Alois Zoubek (73), jáhen

za Milovice

Zuzana Carvová (39), provozní manažerka
Jana Hrdličková (42), učitelka MŠ
Drahomíra Zikánová (43), pastorační asistentka

za Kostomlaty nad Labem

Miroslava Zajanová (51), OSVČ

Členové Ekonomické rady

Pavel Porochnavec (46), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Kamil Galuščák (47), ekonom
Petr Mandys (37), programátor

za Milovice

Miroslav Radoch (45), technik

za Kostomlaty nad Labem

Václav Wagner (42), OSVČ