Menu

Aktuality

Mons. Zdenek Wasserbauer k aktuální situaci

Úterý 27. října, 17.00–17.30
Možnost individuálě přistoupit ke svatému přijímání

Středa 28. října, 17.00–17.30
Možnost individuálě přistoupit ke svatému přijímání

Čtvrtek 29. října, 17.00–17.30
Možnost individuálě přistoupit ke svatému přijímání

Pátek 30. října, 17.00–17.30
Možnost individuálě přistoupit ke svatému přijímání

Sobota 31. října, 16.00–17.30
Možnost přistoupit ke svátosti smíření (jedna z podmínek získání plnomocných odpustků pro duše v očistci)

Sobota 31. října, 17.00–17.30
Možnost individuálě přistoupit ke svatému přijímání

Neděle 1. listopadu
Možnost individuálě přistoupit ke svatému přijímání 11.00–12.00

V současnosti probíhá rekonstrukce kočárovny v areálu farní zahrady
Rozdělení na etapy »
Vizualizace po rekonstrukci »

Farní rada

Farní rada byla jmenována při nedělní mši svaté 16. února 2014.

Členové Pastorační rady

Pavel Porochnavec (48), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Arnošt Burian (73), důchodce
Robert Čovan (48), vězeňský kaplan
Karel Plechl (42), YMCA Familia
Marie Mikušková (50), učitelka ZUŠ
Pavel Schrötter (27), redaktor zpravodajství ČT
Alois Zoubek (75), jáhen

za Milovice

Zuzana Carvová (41), provozní manažerka
Jana Hrdličková (44), učitelka MŠ
Drahomíra Zikánová (45), pastorační asistentka

za Kostomlaty nad Labem

Miroslava Zajanová (53), OSVČ

Členové Ekonomické rady

Pavel Porochnavec (48), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Kamil Galuščák (49), ekonom
Petr Mandys (39), programátor

za Milovice

Miroslav Radoch (47), technik

za Kostomlaty nad Labem

Václav Wagner (44), OSVČ