Menu

Aktuality

Po dobu platnosti letního času začínají pravidelné večerní bohoslužby v 18 hodin

Pondělí 15. dubna, 19.00
Tichá adorace v kapli,
do 20 hodin

Středa 17. dubna, 10.00
Setkání seniorů, na faře

Čtvrtek 18. dubna
Tichá adorace v kapli,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Farní rada

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada byla jmenována při nedělní mši svaté 6. listopadu 2022.

Pavel Porochnavec (51), kněz – duchovní správce farnosti, předseda pastorační rady
Arnošt Burian (77), důchodce
Slavomír Farkaš (44), finanční poradce, psychoterapeut
Petr Mandys (42), programátor, sekretář pastorační rady
Marie Mikušková (53), učitelka ZUŠ
Tereza Schrötterová (39), zdravotní sestra na paliativním oddělení
Klára Smrčinová (47), zdravotní sestra v hospici
Martina Svobodová (51), soudkyně
Ondřej Vaněček (57), grafik, ilustrátor, publicista, místopředseda pastorační rady
Alois Zoubek (79), jáhen

Ekonomická rada farnosti

Pavel Porochnavec (51), kněz – duchovní správce farnosti

za Lysou nad Labem

Kamil Galuščák (53), ekonom
Petr Mandys (42), programátor

za Milovice

Miroslav Radoch (51), technik

za Kostomlaty nad Labem

Juraj Rusnák