Menu

Aktuality

Pastýřská výzva kardinála Dominika Duky

Pátek 25. května, 21.00
Večer chval v kostele

Pondělí 28. května, 19.00
Františkánské setkání na faře s otcem Šebestiánem Smrčinou

Neděle 3. června, 9.30
Mše svatá, při které děti přistoupí k prvnímu svatému přijímání

Neděle 10. června, 9.30
Mše svatá, při které bude udílena svátost biřmování

Pondělí 18. června, 19.00
Františkánské setkání na faře s otcem Šebestiánem Smrčinou

Výuka náboženství 2017/2018

Přihláška k výuce náboženství »

Předškolní děti a 1.–2. třída

Středa (od 11. 10., jednou za 14 dní, liché týdny) 14.00–14.50 na faře
Kontakt: Arnošt Burian

Příprava na první svaté přijímání

Středa (od 4. 10.) 15.00–16.00 na faře
Kontakt: Kateřina Šťastná, tel. 778 273 794, k.stastnaemail.cz

Děti, které se na první svaté přijímání připravovaly minulý rok

Středa (od 4. 10., jednou za 14 dní, sudé týdny) 16.00–17.00 na faře
Kontakt: Kateřina Šťastná, tel. 778 273 794, k.stastnaemail.cz

Děti 4.–5. třída

Středa (od 11. 10., jednou za 14 dní, liché týdny) 16.00–17.00 na faře
Kontakt: Lucie Gurrick, tel. 777 934 782, luciejgemail.cz

Společenství starších dětí

Čtvrtek (od 12. 10., jednou za čtrnáct dní, dle dohody) od 17.00 u Gurrickových
Kontakt: Lucie Gurrick, tel. 777 934 782, luciejgemail.cz