Menu

Aktuality

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Jen jedno je třeba. (Lk 10,42)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Poslední hodina náboženství ve školním roce 2016/2017

V úterý 13. 6. od 14.30 se uskuteční na farní zahradě rozlučkové náboženství pro všechny úterní skupiny. Při pěkném počasí bude táborák, prosím o donesení pochutin na opékání. Pití bude zajištěno. Rodiče a sourozenci jsou samozřejmě vítáni.

Výuka náboženství 2016/2017

Předškolní děti a 1.–2. třída

Pondělí 14.15–15.00 na faře
Kontakt: Klára Galuščáková, tel. 775 635 141

Příprava na první svaté přijímání

Úterý 13.30–14.30 na faře
Kontakt: Terezka Schrötterová, tel. 777 142 373

Schůzka rodičů dětí, které se budou připravovat na 1. sv. přijimání bude v neděli 25. září po mši svaté na faře.

Mladší děti (3.–4. třída)

Úterý 14.30–15.30 (jednou za 14. dní, liché týdny)
Kontakt: Terezka Schrötterová, tel. 777 142 373

Starší děti (5.–6. třída)

Úterý 15.00–16.00 (jednou za 14. dní, sudé týdny)
Kontakt: Terezka Schrötterová, tel. 777 142 373