Menu

Aktuality

Po dobu platnosti letního času začínají pravidelné večerní bohoslužby v 18 hodin

Pondělí 15. dubna, 19.00
Tichá adorace v kapli,
do 20 hodin

Středa 17. dubna, 10.00
Setkání seniorů, na faře

Čtvrtek 18. dubna
Tichá adorace v kapli,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Výuka náboženství 2023/2024

Přihláška k výuce náboženství »

Vyplněné přihlášky odevzdávejte do krabice vzadu v kostele do neděle 17. 9. 2023. Děti můžete přihlašovat také e-mailem (terezie.schrgmail.com). V případě přihlášení e-mailem stačí, když vytištěnou přihlášku dítě přinese na první hodinu náboženství. Samotná výuka začne od října.

Příprava na 1. sv. přijímání

Pondělí na faře, 15.00–16.00
Vyučující: Tereza Schrötterová, 777 142 373, terezie.schrgmail.com

Druhá a třetí třída ZŠ

Pondělí na faře, 16.45–17.30
Vyučující: Tereza Schrötterová, 777 142 373, terezie.schrgmail.com
Klára Galuščáková

Čtvrtá až šestá třída ZŠ

Pondělí na faře, 16.00–16.45
Vyučující: Klára Smrčinová, 731 345 780, klarasmrcinovayahoo.com
Anežka Urbanová, 739 626 892, urbanovanezkagmail.com

Sedmá a osmá třída ZŠ

Pondělí na faře, 17.00–18.00
Vyučující: Klára Smrčinová, 731 345 780, klarasmrcinovayahoo.com
Anežka Urbanová, 739 626 892, urbanovanezkagmail.com

Devátá třída ZŠ a středoškoláci

Středa na faře, 18.30–19.30
Vyučující: Klára Smrčinová, 731 345 780, klarasmrcinovayahoo.com
Slavomír Farkaš, 608 178 599, slavomir.farkasgmail.com