Menu

Aktuality

Výuka náboženství
ve školním roce 2019/20

Farní charita

Charita

Aktuality

Humanitární sbírka v Lysé nad Labem
Sbírka na pomoc Haiti

Historie

Farní charita v Lysé nad Labem byla znovuotevřena v roce 2001, ředitelkou byla paní Mariola Světlá. Mimo tradiční aktivity, jako jsou sbírky pro potřebné a Tříkrálové sbírky zde byl uskutečněn program pro sociálně slabší – vyučování a sportovní aktivity pro romské děti. Tento program byl ukončen v roce 2003. V roce 2005 byla do funkce ředitelky ustanovena Jaroslava Labutová.

Akce farní charity v roce 2008