Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Máme přímluvce u Otce: Ježíše. (1 J 2,1)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

filmana.cz

filmana.cz

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Aktuality

duben

Po dobu platnosti letního času začínají pravidelné večerní bohoslužby v 18 hodin

Pondělí 15. dubna, 19.00
Tichá adorace v kapli,
do 20 hodin

Středa 17. dubna, 10.00
Setkání seniorů, na faře

Čtvrtek 18. dubna
Tichá adorace v kapli,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Série přednášek otce Pavla o liturgii
On-line přenosy bohoslužeb z kostela Narození sv. Jana Křtitele

Informace

E-mailové fórum farnosti

Pokud máte zájem stát se členem fóra, pošlete e-mail na adresu rkflysa@gmail.com se subjektem 'Žádost o připojení do e-mailového fóra farnosti'.

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem získala grant z programu na projekt zvelebení farní zahrady.