Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Vstaň, jdi!                                            (Jon 3,2)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

filmana.cz

filmana.cz

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

Aktuality

únor

Naléhavý úmysl sítě modlitby s papežem Františkem

Poselství papeže Františka pro postní dobu

Středa 21. února, 10.00
Setkání seniorů, na faře

Čtvrtek 22. února
Tichá adorace v kapli,
po bohoslužbě, do 20 hodin

Sobota 2. března, 17.45
Přednáška otce Pavla o liturgii
po mši svaté

Série přednášek otce Pavla o liturgii
On-line přenosy bohoslužeb z kostela Narození sv. Jana Křtitele

Informace

E-mailové fórum farnosti

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem získala grant z programu na projekt zvelebení farní zahrady.