Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Jsou ti odpuštěny hříchy. (Lk 7,48)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

září

Aktuality

Biskupská synoda o mládeži

Čtvrtek 20. září, 20.00
Na večer chval v kostele
srdečně zve schola naší mládeže

Neděle 23. září, 9.30
Dětská mše svatá

Neděle 23. září, 10.30
Farní káva po mši svaté
Kdo můžete, přineste s sebou něco malého ke společnému pohoštění

Sobota 13. října, 15.00
Dětské odpoledne na faře
spojené s vyráběním na misijní Jarmark

Informace

E-mailové fórum farnosti

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem byl zřízen transparentní účet u České spořitelny: 5117680399/0800. Příspěvky lze zasílat bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na pokladně České spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována krajským úřadem.