Menu

Verš na tento den

Biblický citát na dnešní den
Útěchu jim vleji. (Jer 31,13)

Doporučujeme

www.vojtechkodet.cz

radiovaticana.cz

www.hospic-lysa.cz

www.modlitba.net

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem

jaro

Aktuality

Římskokatolická farnost Lysá nad Labem oznamuje, že pro účel veřejné sbírky na záchranu a obnovu kostela sv. Bartoloměje v Kostomlatech nad Labem byl zřízen transparentní účet u České spořitelny: 5117680399/0800. Příspěvky lze zasílat bankovním převodem nebo hotovostním vkladem na pokladně České spořitelny. Veřejná sbírka je řádně evidována krajským úřadem.

V postní době probíhá půl hodiny před každou bohoslužbou pobožnost křížové cesty

Záznam z postní duchovní obnovy v audio archivu

Nové fotografie ve fotogalerii

Průvodní dopis k velkopáteční sbírce pro Svatou zemi

15.–31. března
Výstava Varhany
Více >>

Sobota 24. března, 16.00
Příležitost ke svátosti smíření

Informace

E-mailové fórum farnosti