OPRAVY V ROCE 2020


V roce 2020 se opravovala vzdušnice positivu a štoky. Vzdušnice je taková dřevěná bedna, která v sobě ukrývá soustavu zařízení, rozvádějících vzduch. Štoky jsou dřevěné „podstavce“, do nichž jsou zasazeny píšťaly. I štoky jsou tedy dutou krabicí se spoustou kanálků, jimiž proudí vzduch již ke konkrétním píšťalám.

Všechny díly prošly petrifikací v lázni Solakrylu, čímž se dosáhlo jejich zpevnění při současném zničení červotoče. Tyto díly pak několik měsíců vysychaly, než bylo možno přistoupit k truhlářským opravám (vysazení, protézování, výspravy, klížení ...). U restaurátorských oprav se vždy snažíme zachovat co nejvíce původního materiálu. I tomuto záměru pomáhá petrifikace, která dokáže zpevnit i díly částečně prožrané červotočem. Pochopitelně, pokud je poškození příliš velké, musí se díl nahradit kopií.

Vzdušnici se podařilo zachránit, spojovací díl prospektového štoku ne (on je logicky plný kanálků pro rozvod vzduchu, tím pádem hodně klížený a kanálky ještě vytřené klihem, což červotoči extrémně chutnalo). Tento díl je zachráněn a vypetrifikován jen jako doklad kvality varhanářského řemesla a koncepce, ale funkční již nebude (přišli jsme pozdě a červotoč vyhrál). Je tedy nahrazen restaurátorskou kopií s tím, že původní kus bude uložen do postamentu varhan pro příští generace (díky petrifikaci Solakrylem již nebude "semeništěm" dalšího dřevokazného hmyzu).


GALERIE OPRAV


Fotky v galerii jsou seřazeny tak, aby zachycovaly průběh prací chronologicky v čase.

Odkaz na galerii

Vyjmutí vzdušnice