SOUČASNÝ STAV


Varhanní skříň z r. 1774 se skládá ze dvou symetrických monumentálních křídel situovaných podél západního okna a z positivu v zábradlí kruchty, s nímž tvoří harmonickou jednotu. Hrací stůl je mírně předsazen a mezi křídly varhan. Skříň je osazena bohatou figurální výzdobou (andělská kapela), Skříň nese veškeré atributy dvoumanuálových nástrojů z tvorby kralického varhanáře Sträussela – třískříňové řešení se zadním positivem, bohatě zvlněným půdorysem křídel, velkoryse koncipovaný prospekt exponující množství 8´a 4´ (na každé straně 65!) píšťal nejen frontálně, ale i mediálně a využívající „hru světel“ , mohutné a bohatě profilované korunní římsy, masivní prospektová římsa oddělující píšťalovou skříň od poměrně jednoduchého postamentu ad.
Skříň je pojednána v odstínech hnědého dekoru, hrany a některé profily korunních říms zlaceny, stejně jako řezby nad píšťalami.
Skříň byla v minulosti napadena dřevokazným hmyzem, který je i dnes místy aktivní.
Varhanní stroj je z r. 1855 od Josefa Predigera. Hlavní stroj je umístěn v epištolním křídle, pedál v evangelním, positiv ve skříni zadního positivu. Hrací stůl použil Prediger původní, úpravu doznala jen přední část v souvislosti s větším rozsahem klaviatur a jiným rozmístěním manubrií.

Současná dispozice je podle popisu manubrií následující:

Rozmístění manubrií na hracím stole:

Hrací stůl:
Volně strojící na zvýšeném podiu mezi křídly varhan, korpus napaden dřevokazným hmyzem. Těleso hracího stolu je z r. 1774.
Manuálové klaviatury Predigerovy, normální barevnosti, rozsah C - c´´´ s chromatickou spodní oktávou, celé tóny potah z kosti, který je na některých tastech opotřebovaný, v oblasti malé a jednočárkované oktávy na I. man. a od g0 do e´ u klaviatury II. man byly potahy již vyměněny. Půltóny z ebenového dřeva. Bočnice klasické rovné predigerovské, značně napadené červotočem, dorazové filci pod klaviaturou novější. Klávesy vykazují větší boční vůle. Regulační matičky klaviatury nejednotné, některé mají stržený závit či jen provizorně upevněné. Skládaný kryt klaviatur je zároveň notovým pultem. Původní ozdobně vyřezávaný notový pult je rovněž dochován.
Pedálová klaviatura původní, značně opotřebovaná vsazena do výřezu hracího stolu. Rám rozklížen, celotónové tasty od F do a0 jsou sešlapané, stejně i diatonické nákližky kláves Fis až ais. Pera jsou buková, funkční. Značně sešlapaná je spodní stěna výplně nad pedálnicí.
Manubria umístěna na zadní stěně korpusu, pro positiv a pedál vlevo, pro hauptwerk vpravo, kde je umístěno i táhlo manuálové spojky. Přední stěna korpusu hracího stolu v místech průchodu rejstř. táhel je vyztužena deskou, pod kterou jsou ukryty staré štítky s nápisy. Manubria jsou původní, kompletní , až na jeden chybějící (Quintbass 5 1/3 Fuss) jsou dochovány původní porcelánové terčíky s názvy rejstříků.
Lavice je od Predigera.

Vzdušnice:
Vzdušnice manuálové i pedálové jsou zásuvkové, klasické konstrukce s ucpávkami. Stav všech vzdušnic lze označit za dosti sešlý vlivem zubu času, působení červotoče a vlivem změn mikroklimatu. Poškození červotočem bylo již konstatováno před 90 lety, k rekonstrukci se však naštěstí nikdy nepřistoupilo.
Vzdušnice jsou ze spodní strany polepeny papírem, místy i pruhy kůže. I přes polepy je patrné uvolnění ucpávek kancel, které mnohde drží jen díky polepům. Dubový rám manuálové vzdušnice je v jednom rohu rozklížen. Víka ventilových komor netěsní, patrny četné polepy, dřevěné přezky jsou vychozené, u pedálu jedna zlomená. Ventily vkládané, kůže na nich na pokraji životnosti, kování z mosazi, ojediněle chybí vodící šteft. Pera mosazná, u pedálu zdvojená, ojedinělé zlomené kusy nahrazené.
Pulpety z 50% poškozené, netěsnící.
Pojezdy zásuvek okožené, je patrný únik vzduchu pod zásuvkami, více půjde zjistit po rozebrání nástroje.
Štoky napadené červotočem (staršího data), místy značně. Je patrné naklánění několika řad registrů v manuálu – lavičky budou tedy uvolněné ve spojích.
Vzdušnice pozitivu se zdá prima vista v lepším technickém stavu, napadení červotočem je menší.

Traktura:
tónová i hrací mechanická, pěkně řemeslně zpracovaná, opotřebovaná úměrně stáří nástroje.
Od hracího stolu vedena pod podiem do jednotlivých skříní, kde se nachází vodorovný rozvodný rastr s hřídelemi, za nímž následuje u manuálu a horního pedálu hřídelové rozvodné desky.
Hřídelové desky, kameny a hřídele (tónové i rejstříkové traktura) jsou napadeny červotočem (staršího data), některé i značně a jejich pevnost (a funkčnost) je diskutabilní, ojediněle se vyskytují zlomené či provizorně spojované abstrakty, ulámané kování. Hřídele vykazují v osách větší vůle. Regulační matičky traktury jsou zatuhlé. Lze očekávat, že při odpojování traktury dojde k většímu poškozené kování abstraktů, které bude muset být narahrazeno.

Píšťaly:
Píšťalový fond je kompletní.
Dřevěné píšťaly – a to zejména v basu manuálu (Bourdun, Flétna dutá, hluboká oktáva Salicionálu) a pedálové píšťaly - jsou poškozeny červotočem, některé do té míry, že je jejich ozev problematický. Ve snaze zpevnit je a učinit vzduchotěsnými byly mnohé natřeny klihovou barvou (což ještě zvýšilo jejich přitažlivost pro červotoče), část olepena papírem a některé přetřeny bolusem či později syntetickou barvou a v části fondu i tmely různých barev.
Horní konce píšťal jsou četně olámány a neesteticky ořezány ve snaze provizorně je přiladit. Na ladící výřezy byly mnohde hřebíky natlučeny kousky papírem olepeného papundeklu a píšťaly opatřeny zinkovými ladícími ploténkami, které špatně drží požadovanou polohu.
Píšťaly krytu v positivu jsou v lepším stavu, ovšem tento je novější a nebude dále použit.
Zajímavostí je použití Sträusselových píšťal v pedálu po Predigerově úpravě v oblasti labií (nová horní labia, předkrývky a nově vysazená hrana jádra). Je patrné, že Sträusselovy varhany byly laděny níže, původní Lg píšťaly mají větší naddélky a jsou mnohonásobně „připižlané“.
Kovové píšťaly – jsou z kvalitního plechu, prakticky všechny byly dříve laděny tzv. „na délku“. Později při zvyšování ladění byly u větších zaříznuty ladičky, menší byly přiladěny natržením horního konce píšťaly, což je patrné prakticky u celého píšťalového fondu.
Ladění je v současnosti rovnoměrně temperované, výška cca 453 Hz při 17°C.

Vzduchová soustava:
Zásobní měch je plovákový, nepůvodní na místě Predigerových 3 klínových měchů. Dochovala se torzo původní konstrukce pro klínové měchy, je možné, že ještě od Sträussela, Predigerem byla konstrukce upravena.
Okožení plovákového měchu je novější, nevykazovalo v době prohlídky vážnější úniky. Zátěž na měchu – 3 kusy lomového kamene. Čerpací klínový měch je funkční, ale „neutáhne“ pléno varhan. Vzduchové kanály Paštikova měchu připojeny na upravený a zaslepený starý vzduchovod, ze kterého odstupují větve pro jednotlivé stroje. Způsob úpravy vzduchovodů je neestetický a z několika časových vrstev. Kanál místy napaden červotočem a přetřen barvou. Významné úniky v místech, kam se lze dostat bez rozebrání nástroje, nevykazuje. Tlak vzduchu neměřen.