O ZÁCHRANĚ VARHAN


Představujeme vám projekt na záchranu vzácných varhan, které jsou kulturní památkou, zapsanou ve Státním seznamu movitých památek pod ev.č. 4573. Jedná se o poměrně velké dílo Albrechtického varhanáře Josefa Predigera, které od doby svého vzniku v roce 1856 zůstalo víceméně zachováno v původním stavu. Přestože Prediger postavil srovnatelných nástrojů více, většina z nich byla v průběhu času přestavěna, nebo „romanticky“ upravena, největší nástroj v Praze-Karlíně prakticky zanik. Tento fakt podtrhuje historický význam varhan v Lysé. Nástroj je navíc vestavěn do nádherné a umělecky velmi hodnotné skříně původních varhan zhotovených Josefem Sträusselem v r. 1774, což spolu s bohatou figurální výzdobou (Šporkovská andělská kapela) vytváří mimořádný umělecký celek.

Současný stav varhan je velmi špatný, napadení červotočem je již takového rozsahu, že některé části nástroje nejsou funkční. Varhany sice stále „hrají“, ale jen otázkou času, kdy přestanou. Je proto nejvyšší čas, pustit se do jejich generální opravy a renovace, aby tento historický šperk mohl být zachován i pro následující generace. Zahájení obnovy nahrává i skutečnost, že celkovou opravou prošel i kostel. Od nové střešní krytiny, přes výměnu podlahy, po výmalbu vnitřní i vnější. Kostel ve městě slouží kromě bohoslužebných obřadů také jako v současnosti jediná kulturní síň a ke koncertům je hojně využíván.

Na základě výběrového řízení byla v březnu roku 2020 podepsána smlouva s firmou Varhanářství Vorlíček se sídlem v Domažlicích na rekonstrukci těchto varhan.

Vysoutěžená cena spolu s DPH činí: 6 085 225,-Kč.

Celou opravu zaštiťuje zapsaný spolek Kotva Lysá nad Labem (Nám. Bedřicha Hrozného 7, Lysá nad Labem), které pro tento účel pořádá veřejnou sbírku s transparentním účtem:

2300737994/2010

Budeme vám vděčni za jakýkoli finanční příspěvek, kterým pomůžete v záchraně a obnově dalšího střípku z mozaiky našeho kulturního dědictví.