HISTORIE


V odborné literatuře je nástroj zmíněn v publikaci „Historické varhany v Čechách“, ovšem se zavádějícími informacemi.
Archivní průzkum proveden.
Zdejší kostel dostavěn a posvěcen v létě r. 1741. Na jeho kůr byly přeneseny dočasně jednomanuálové varhany, které sloužily až do zhotovení nových Josefem Sträusselem v r. 1774, ze kterých se dochovaly do dnešních dnů pouze skříně, snad část měchové konstrukce, 2-3 dřevěné rejstříky a cínové němé píšťaly v mediální části prospektu.
Na počátku 50. let 19. stol. byly varhany ve špatném stavu. V souvislosti s opravou celého kostela předkládá Josef Prediger v r. 1853 návrh na jejich „opravu a částečnou přestavbu“ . Sträusselovy varhany hodnotí jako ve všech ohledech „spráskané“, jednotlivé části chybně konstruované, obzvláště píšťaly ze špatného a velmi slabého kovu.
Z úsporných důvodů navrhuje Prediger ponechat ze starých varhan a důkladně opravit vzdušnice, přepracovat trakturu, přestavět nepoužitelné měchy, píšťaly použít staré, jak to jen materiál dovolí a upravit dispozici. Na tento rozsah prací uzavřel děkan s Predigerem smlouvu.
Po rozebrání nástroje se ukázalo, že „veškeré původní části jsou v nepoužitelném stavu ...“ „... dle dnešních požadavků, které jsou kladeny na solidně a účelně zhotovené varhany“. Také začala vadit krátká oktáva, která „je vpravdě všemi znalci zavrhována“ a dispozice „nová dispozice ... přiměřená staré varhanní skříni a úměrná velikosti kostela“.
Prediger proto předkládá na konci r. 1854 návrh na „celkovou přestavbu a zcela nové zřízení vnitřních součástí varhan“ . Návrh byl ještě rozšířen o jeden rejstřík v pedále (Quintbass) a v této podobě zrealizován.

Z realizovaného návrhu Predigera:
 • Dispozice – odpovídá dnešní včetně přesných názvů rejstříků
  1. Hlavní stroj:
  2. Principal 8´ v prospektu zcela nový, vysazená labia
  3. Salicional 8´ hluboká oktáva ze dřeva, dále cín
  4. Hohlflaut 8´ dřevo, hluboká oktáva krytá, dále otevřená, od g´ přední stěny z tvrdého dřeva
  5. Bordun 16´ dřevo, kryt, od g´ přední stěny z dubu
  6. Gemshorn 4´ - v návrhu přeškrtnuto na Spitzflaute 4´ (Sn)
  7. Mixtura 1 1/3´, 5x
   Positiv:
  1. Principal 4´ v prospektu nový, vysazená labia
  2. Gedackt 8´ - ze starých varhan, tóny Cs,Ds,Fs,Gs nové
   Pedál:
  1. Principal 8´ - nový, vysazená labia, do malého g v prospektu
  2. Principalbass 16´ - ponechanán ze starých varhan, tóny Cs,Ds,Fs,Gs nové
  3. Octavbass 8´ - ponechanán ze starých varhan, tóny Cs,Ds,Fs,Gs nové
  4. Subbass 16´ - Lg, krytý, nový
  5. Octave 4´ - Lg, otevřený, (nový)

  Celkem 19 znějících rejstříků (+přidaný Quintbass), vzdušnice pro manuál zhotovena z dubu a borovice, pod zásuvkami okoženo jednou vrstvou, ventily dvojitě, všechny štefty z mosazi, štoky připevněny železnými šrouby. Pro pedál dvě vzdušnice stejného provedení – jedna pro Principal, Octavbass a Octave, druhá pro dva 16´ hlasy. Pro positiv jedna vzdušnice stejné konstrukce.
  Tři měchy zhotovené ze smrkového dřeva 8 stop a 6 palců dlouhé, 4 stopy a 3 palce široké. Záhyby obdrží silné lišty a na vnějších hranách podle delší strany obdrží 4 palce silné zdvojení stěn. Záhyby a falty budou podlepeny papírem. Luby budou pevně spojeny a okoženy bílou kůží dvojitě, na rozích však trojitě a čtverně. Měchová stolice bude přepracována.
  Manuálové klaviatury obdrží rozsah 49 kláves, 4 celé oktávy, spodní klávesy obloženy bílou kostí, horní klávesy z ebenového dřeva. Spojka bude zřízena na táhlo, aby se dala zapojit a vypojit během hry.
  Pedálová klaviatura obdrží 25 kláves, 2 plné oktávy, klávesy z tvrdého dřeva.

  V r. 1868 varhany čistil a drobné závady vyspravil Alois Malý. V r. 1913 údajně předkládá rozpočet na „zřízení“ varhan za 8000zl. (sic!) kutnohorský varhanář. Tento rozpočet nebyl doposud nalezen, soudě dle ceny by se jednalo o nový třímanuálový nástroj. Pro válečné události nebyl tento návrh realizován. Nástroj byl opraven v r. 1921 B. Paštikou, odstraněny byly nejkřiklavější závady, stále se ale uvažovalo o novém stroji. Další opravy provedl v r. 1923 a 1924 varhanář Karel Rychlovský. Někdy v tu dobu byly zrušeny 3 klínové měchy, pořízen nový ventilátor, který byl připojen na nový plovákový měch. Motor byl velmi hlučný, proto nebylo možné ho umístit na kůru, navíc od počátku po připojení byly stížnosti na příliš velkou zátěž na měchu, příliš vysoký tlak vzduchu a nedostatečnost měchů při nožním čerpání („nejde-li proud, nikdo měch neušlápne“). Zároveň byl pořízen nový Kryt 8´, staré píšťaly naštěstí byly deponovány na kůru.
  Rekviziční katastr (list vyplněn děkanem Kopalem 24.8.1917) udává rok stavby 1854 a varhanáře J. Predigera, velikost nástroje 9+5+5, měchy 3 dílné obyčejné uzpůsobené ku šlapání, dřevěné rejstříky ve všech strojích označuje jako sešlé, stroj i skříň však děkan hodnotí vysoko („cena varhan ... nedá se pro svou starožitnost a dokonalost odhadnouti ... skříň dvoukřídlová bohatě barokově zakřivená ... v čele zábradlí positiv. Skříň je z mořeného měkkého dřeva...výzdoba částečně zlacená, krásnými sochami opatřena ... se znějícími píšťalami jest v pohledu uchvacující ozdobou kostela...“).
  V hracím stole je poznamenáno postavení starých varhan, vestavba Predigerova nástroje, čistění a oprava A. Malým i oprava B. Paštikou. Ve skříních další nápisy nebyly nalezeny.