OPRAVY V ROCE 2021


Gedackt a Principal – právě píšťaly těchto dvou rejstříků z varhan v lyském kostele Narození sv. Jana Křtitele byly opraveny v roce 2021. Bez štědrých, mnohdy pravidelných příspěvků do veřejné sbírky určené na záchranu těchto unikátních varhan by to ale nebylo možné.

Rejstřík Gedackt sestává z dřevěných píšťal (dub) a Principal z píšťal kovových (slitina obsahující cín). Jsou umístěny v tzv. pozitivu – to jsou ony malé „varhánky“ v zábradlí kůru, viditelné z prostoru kostela, na kterých je socha andělíčka bubnujícího na tympány. Pozitiv obsahuje pět rejstříků: Gedackt, Principal, Fugara, Octave a Rauschquint.

Celkem si oprava těch prvních dvou – Gedacktu a Principalu – vyžádala 184 000 korun. Cena se může zdát na první pohled vysoká, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o téměř 100 píšťal. Také práce je řemeslně velmi náročná, protože například u píšťal dřevěných se opravují pouze poškozená místa, aby se co nejvíce zachoval originál (viz fotodokumentace). Tento „pietní“ způsob restaurování má svůj důvod. Jednou z významných hodnot našich varhan je totiž jejich význam referenčního nástroje. To znamená, že podle něj opravují varhanáři jiné podobné varhany od Josefa Predigera, autora lyského nástroje (např. zde měří proporce a způsob konstrukce jednotlivých Predigerových píšťal). Také z toho můžete poznat, jak je vaše pomoc při financování oprav důležitá – nejen pro jedny nádherné varhany samotné, ale i pro varhanářské řemeslo.

I v roce 2022 bude Varhanářství Vorlíček pokračovat v opravách zbývajících rejstříků pozitivu.

Záchrany lyských varhan se můžete zúčastnit i vy zasláním libovolné částky na transparentní účet veřejné sbírky č. 2300737994/2010. Můžete také zadat trvalý příkaz a stát se tak pravidelným přispěvatelem – věříme, že se ocitnete v dobré a početné společnosti.


GALERIE OPRAV


Fotky v galerii jsou seřazeny tak, aby zachycovaly průběh prací chronologicky v čase.

Odkaz na galerii

Reportáž z Varhanářství Vorlíček