ZPŮSOB POMOCI


Vysoutěžená cena rekonstrukce varhan spolu s DPH činí: 6 085 225,-Kč.

Celou opravu zaštiťuje zapsaný spolek Kotva Lysá nad Labem (Nám. Bedřicha Hrozného 7, Lysá nad Labem), které pro tento účel pořádá veřejnou sbírku s transparentním účtem:

2300737994/2010

Aktuální stav sbírky můžete sledovat na:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2300737994

Budeme vám vděčni za jakýkoli finanční příspěvek, kterým pomůžete v záchraně a obnově dalšího střípku z mozaiky našeho kulturního dědictví.

Budete-li potřebovat doklad o poskytnutí daru do daňového účetnictví, kontaktujte paní Martinu Svobodovou na tel. +420 776 018 533.