PRŮBĚH REKONSTRUKCE


V červnu 2020 se začalo opravovat. Celá rekonstrukce bude rozdělena do několika dílčích kroků závislých na množství finančních prostředků, kterými budeme disponovat. V letošním roce firma Varhanářství Vorlíček provedla demontáž píšťal positivu, jejich dokumentaci, dále demontáž vzdušnice positivu a odvoz zmíněného do dílen. (Vzdušnice je „dřevěná krabice“, kterou je ve varhanách rozváděn vzduch. Uvnitř vzdušnice je soustava zařízení, která umožňují, aby se vzduch dostal pouze ke konkrétní píšťale.) Vzdušnice byly petrifikovány, opraveny a opět dokonale utěsněny. (Petrifikací rozumíme proces chemické likvidace červotoče.) Za provedené práce bylo firmě zaplaceno 230 000,-Kč včetně DPH. Pro tuto platbu jsme využili dar 200 000,-Kč od města Lysá nad Labem. Vážíme si dobré spolupráce s radnicí města a za finanční dar velmi děkujeme.

Pro další financování jsme také podali žádost do ministerského programu na záchranu movitých památek, jehož výsledek budeme znát koncem ledna 2021.

V příštím roce plánujeme opravit skříň positivu a jeho píšťalový fond.